Benefiční koncert pro budoucnost – Magdalena Kožená & Collegium 1704
June 8, 2023
7:00 pm
Prague (CZ)
Pražský hrad, Vladislavský sál
Tickets

Benefiční koncert pro budoucnost
Simona Šaturová / soprán
Magdalena Kožená / mezzosoprán
Rolando Villazón / tenor
Luca Tittoto / bas
Daniela Leitermannová / zobcová flétna (ZUŠ J. Ježka, Konzervatoř J. Deyla)
a vybraní žáci základních uměleckých škol

Collegium 1704
Václav Luks / dirigent, cembalo